Mobilházak Jogi Háttere

Mobilházak Jogi Háttere

"2016 januárjától nem kell építési engedélyt kérni a 300 négyzetméternél kisebb lakásokhoz..."

A kormány szerint az új szabályozással nem kell hónapokat várni az engedélyeztetésre...

„Szolgálja azt a célunkat, amit kimondtunk, hogy több más későbbi intézkedéssel együtt Magyarországon mindenki hozzájuthasson egy megfizethető árú otthonhoz..." - mondta még 2015 december közepén Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnök.

A 300 nm-nél kisebb alapterületű lakásoknál már csak bejelentési kötelezettsége lesz a tulajdonosnak, alapvető szabályokat azonban be kell tartani. Az utcától és a szomszédtól való távolságot, a telek beépíthetőségét, valamint az épület magasságát a jövőben is szabályozzák.

(forrás: Hír Tv)

"...hasonló mély, az alapokat érintő rendelkezés az utóbbi 60 évben nem született"

2015. évi CCXII. törvény
egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról*

(részlet)

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

3.§

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott épület építésével összefüggésben a helyi építési szabályzat rendelkezései közül kizárólag az építési telek

a) megengedett legnagyobb beépítettségét,

b) megengedett legnagyobb építménymagasságát vagy beépítési magasságát,

c) szabályozási vonalát és

d) beépítési módját vagy építési helyét

kell figyelembe venni.”

4.§

Az Étv. a 33. §-át követően a következő alcímmel és 33/A. §-sal egészül ki:

„Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység

33/A. § (1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

a)         az  építtető az  építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal – kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével bejelenti az építésügyi hatóságnak,

b)         ha  tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult  szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást

vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,

c)         a  bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt kell mellékelni,

d)         az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést be kell jelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(3) Ha a  bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az  (1)  bekezdés szerinti épületet, az  elkészült építményt le kell bontani.”

5. §

Az Étv. 33/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(forrás: mek.hu; epitesijog.hu)

Magyar Közlöny

Az összes 2016. évi Magyar Közlöny itt olvasható!

2016. május 5. Magyar Közlönyben megjelent módosítás itt olvasható

Magyar Közlöny